Stichting Henri La Fontaine

Object

De Stichting, opgericht in 2011 ter nagedachtenis van Henri La Fontaine, heeft als doel de transmissie en het bijwerken van de waarden di hij stond voor de universele kennis, het internationaal recht en democratie. The Foundation, created in 2011 in memory of Henri LA FONTAINE, aims transmission and updating the values he stood for universal knowledge, international law and democracy.

Missie

Het doel van de Stichting onbaatzuchtige, filantropische, filosofische, wetenschappelijke, educatieve en culturele:

- de defensie, de transmissie en het bijwerken van de waarden die werden verdedigd door Henri LA FONTAINE zoals humanisme, sociale rechtvaardigheid, pacifisme, feminisme en zelfonderzoek,

- de oprichting van de prijs « Henri LA FONTAINE » die zal worden uitgereikt minstens om de twee jaar;

Liden

Daniel Sotiaux, Voorzitter

Pierre Galand, Vice-President

Jean-Paul Deplus, Generaal Secretaris

Jean-Pol Baras

Henri Bartholomeeusen

Eddy Caekelberghs

Isy Brachot

Bertrand Fondu

ASBL Le Mundaneum

ASBL Le Grand Orient de Belgique

ASBL Le Centre d’Action Laïque

ASBL Les Amis du Musée Belge de la Franc-Maçonnerie